2017-03-22-1fcf730f00edc8be2f309e99f81ac23d208a5f3e Norsk båtsuksess også utenfor Norge - Populærer Pioner kommer i mange varianter og farger

Pioner(er)!

Norske båter er stadig mer populære i Europa. En av båtprodusentene som hvert år eksporterer mange båter, er det norske båtmerket Pioner.

I 2016 solgte de hele 2200 båter, hvor Sverige var deres største internasjonale marked.

Hvert år eksporteres i overkant av 1000 båter fra Norge. Cipax AS produserer ca. 2500 båter fordelt på 2200 Pioner båter og 300 Steady båter. Ca. 600 av disse eksporteres av den tradisjonsrike båtbedriften som står for vel 60 % eksporten av båter fra Norge. Sverige er hovedmarkedet med nærmere 200 båter, men båtene selges også til Finland, Storbritannina, Tyskland, Danmark, Frankrike og Nederland m.fl.

- Pioner har en særstilling i det norske markedet. De har spesialisert seg på båter under 5,5 meter, og har klart å bygge en merkevare gjennom generasjoner. At de nå viser vei også gjennom eksport gjør gir hele den norske båtbransjen inspirasjon og pågangsmot. Det har vist seg knallhardt å produsere i Norge, men at Pioner har lykkes så godt synes vi er fantastisk, sier Leif Bergaas, i en pressemelding.

Pioner har bygget norske båter siden 1959 og har siden starten produsert over 300.000 båter. Selskapet har utviklet en teknologi hvor båtene lages i et stykke, noe som gjør at de tåler store påkjenninger. Derfor passer de svært godt til norske og nordiske forhold. 

-  Vi er kjerringa mot strømmen og har fokusert på å produsere båter i Norge. Det viser seg at ved å fokusere på unike løsninger, design og kvalitet så har vi lykkes både i Norge og i utlandet gjennom mange år. At så mange kunder også utenfor Norge velger våre båter, synes vi er fantastisk sier daglig leder, Dag Eirik R. Thomassen.