2017-02-28-4ab503c06e56aac43e75e57c6a301a3c6803b35e Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen mottok 29. februar 2016 "Grunnlagsdokument for Nasjonal transportplan 2018 - 2029", fra Kystverket, Statens vegvesen, Jernbaneverket og Avinor AS. (foto Regjeringen)

Stad skipstunnel!

Verdens første skipstunnel kan bli en realitet om vi skal tro de siste dagers lekkasjer fra Regjeringen og samarbeidspartiene. Der skal Stad skipstunnel være et av prosjektene de gir klarsignal til.

I følge Prosjektgruppen for Stad skipstunnel har de hatt positive møter med Venstre og Høyre på Stortinget og det har vært forhandlinger mellom regjeringspartiene (H og FrP) og støttepartiene (Venstre og KrF) om prioriteringene i stortingsmeldingen Nasjonal transportplan (2018-2029), som skal legges frem for Stortinget før påske.

Nå kan det se ut som de har blitt hørt av politikerne. Bt skriver i dag at regjeringen sammen med Venstre og KrF har bestemt seg for å bygge skipstunellen

Kystverket har som kjent gitt sin anbefaling om å starte prosjektet og mener at man kan starte byggingen av Stad skipstunnel i 2019, hvis politikerne ønsker det. Hele prosjektet er banebrytende og vil bety mye for trafikken langs kysten.