2017-02-13-4544571505f1bf1fb9adc5a7b4e0359b9b4c6eea Vil hedre gode kystkommuner - kommunikasjonssjef i KNBF, Geir Giæver (foto - KNBF)

KNBF stifter prisen «Årets båtkommune»!

Kongelig Norsk Båtforbund (KNBF) ønsker økt fokus på hva kommunene gjør for å tilrettelegge for båtlivet, og stifter prisen «Årets båtkommune».

KNBF jobber aktivt for å få båtlivet på dagsorden i politiske miljøer, både sentralt og i de ulike kystkommunene – og for at det skal legges til rette for fritidsbåtliv. Som et ledd i dette, blir prisen Årets båtkommune kåret for første gang i Norge – og blir en årlig begivenhet.
 
– Vi skal hedre og sette lys på kystkommuner som gjør en god innsats på området. Forhåpentligvis kan dette føre til økt fokus på et godt båtliv over hele landet, forteller kommunikasjonssjef i KNBF, Geir Giæver.
 
I disse dager gjennomføres en undersøkelse blant alle landets kystkommuner for å kartlegge hvordan de ligger an, og deretter blir det juryens oppgave å finne årets verdige vinner.
 
– Vi ønsker å synliggjøre den jobben kommunen har gjort på området, og vinnerkommunen vil selvfølgelig få stor oppmerksomhet, vegskilt, diplom og heder og ære. Og ikke minst en gyllen mulighet til å tiltrekke seg flere båtgjester, avrunder Giæver.

Faktorer som gjestehavnfasiliteter, opplags- og havneplasser, miljøarbeid og samhandling med båtforeninger skal ligge til grunn for prisen, kåret av en jury bestående av:
Geir Giæver, KNBF
Thor Messel, Kystverket
Vetle Børresen, Båtens Verden
Erik Brauner, Norboat
Geir Vareberg, Telenor Kystradio