2017-02-04-be0ecd3d1650e1e92c565a6b32ff3696ad848651 Illu. Bilde: Norsk Folkehjelp har avviklet den månedlige oversikten over antall drukninger i Norge.

Avvikler drukningsstatistikk!

Organisasjonen har siden 1988 ført en landsomfattende månedlig drukningsstatistikk. Tallene Norsk Folkehjelp har samlet gjennom 28 år, viser en tydelig trend med stadig færre drukninger over tid.

Organisasjonen har siden 1988 ført en landsomfattende månedlig drukningsstatistikk. Tallene Norsk Folkehjelp har samlet gjennom 28 år, viser en tydelig trend med stadig færre drukninger over tid.

Norsk Folkehjelp har derfor besluttet å avvikle overvåkningen av drukningsulykker i Norge, forteller de i en pressemelding.

- Det er en positiv og gledelig trend vi ser. Selv om vi selvfølgelig skulle hatt enda færre ulykker, ligger antall drukninger nå stabilt på et så lavt nivå at vi ikke ser nødvendigheten av en månedlig overvåkning, sier Jon Halvorsen, leder av førstehjelp og redningstjeneste i Norsk Folkehjelp.

Gjennom 1990-tallet druknet i gjennomsnitt 155 personer hvert år i Norge, med 1992 som et rekordår med 201 drukninger. Siden har gjennomsnittet gått stabilt ned: På 2000-tallet sank det til 102 personer i året, og de siste seks årene har gjennomsnittet ligget på 91.

- Trolig har vi en helt annen sikkerhetskultur nå enn for bare 30 år siden. Selv om det er mange flere som eier båt i Norge i dag, og vi har mer turisme og mer fritid enn før, så går antall drukningsdødsfall ned. Det kan fortelle oss noe om at vi er mer forsiktige og at sikkerhet er en integrert del av den hobbyen vi har. Vi ser det samme også på andre områder, som ved aktivitet i fjellet og bruk av sykkelhjelm, sier Jon Halvorsen.

- Man skal likevel ikke slutte å jobbe med forebygging av drukningsulykker, som selvfølgelig handler om svømmeferdigheter og trygghet i vannet, men også om hvordan man ferdes langs og på sjøen. Er man alene, med lite erfaring og uten sikkerhetsutstyr, så er sikkerhetsmarginen liten om et uhell skulle skje, sier Halvorsen.

Statistikken viser tydelig at de aller fleste ulykkene gjelder voksne menn som faller i vannet fra land.

All statistikk fra 1988 til og med 2016 vil fortsatt være tilgjengelig på www.folkehjelp.no/drukning, men vil ikke lenger oppdateres.