2017-01-20-2aea65595ff2227422c0c89e651f6b815459edeb Marint avfall Foto: Hold Norge Rent

Konferanse om marin forsøpling!

For femte år på rad inviterer "Hold Norge Rent" til Norges viktigste møteplass om marin forsøpling.

I samarbeid med Ragn-Sells og Ryfylke Friluftsråd inviterer Hold Norge Rent til vår årlige konferanse om marin forsøpling 7. - 8. februar 2017. Konferansen finner sted i Sola kommune utenfor Stavanger, og hovedtema for årets samling er løsninger.

Konferansen setter fokus på de internasjonale løsningene, de lokale tiltakene, marin forsøpling i den sirkulære økonomien og de gode kampanjene.

- Ragn-Sells er opptatt av det store bildet og skal blant annet bidra til FNs bærekraftsmål knyttet til livet i havet. Gro Harlem-Brundtlands ord «tenke globalt og handle lokalt» fra 1992 er fremdeles gyldig, og årets Hold Norge Rent-konferanse har både en internasjonal og en lokal innfallsvinkel til marin forsøpling. Vi ser frem til konferansen som også bidrar til et annet av FNs bærekraftsmål, nemlig «Samarbeid for å nå målene», sier direktør for bærekraft hos Ragn-Sells, Cecilie Lind.

Globalt er manglende eller mangelfull avfallshåndtering en viktig kilde til marin forsøpling, og ifølge ISWA mangler langt over halvparten av verdens befolkning tilgang på tilfredsstillende systemer for avfallshåndtering.
- Konferansen setter blant annet fokus på avfallshåndtering i utviklingsland, og vi er svært stolte av at Michelle Azemia kommer hele veien fra Seychellene for å snakke om avfallshåndtering på små øystater, forteller prosjektleder Malin Jacob.

- Stavangers ordfører, Christine Sagen Helgø, skal åpne konferansen. Regionen er ellers blant annet representert med forfatter og musiker Tore Renberg som konferansier og underholdning fra komiker og skuespiller Per Inge Torkildsen, sier daglig leder for Ryfylke Friluftsråd, Hans Olav Sandvoll.

Klima- og miljøminister Vidar Helgesen kommer for å snakke om Norge i verden. Martin Charter fra Centre for Sustainable Design ved University for Creative Arts i Storbritannia tar turen for å fortelle om resirkulering av fiskegarn. Og seniorrådgiver i Miljødirektoratet, Otto Okstad, setter fokus på Skjærgårdstjenesten som er en viktig lokal aktør.

Konferansen gjennomføres med støtte fra Miljødirektoratet og Fylkesmannen i Rogaland.

Kilde: Pressemelding Hold Norge Rent