Vannet steg og steg!

Men heldigvis ikke så mye som forventet i Bergen havn. Det gikk mye bedre enn varslet og floen var 10 cm lavere enn meldt. At vinden var fraværende var også en stor fordel.

”Vidar” trakk mange Bergensere til Bryggen i Bergen og havnen. Det ble en høy flo, og det var satt beredskap, med både brannvesen, politi og havnevesen på plass. Det lå ingen fritidsbåter fortøyd innerst i havnen, men noen nysgjerrige tok turen innom.

Det ble ingen rekord på Bryggen i Bergen denne gang og heldigvis minimale skader.

Høyeste vannstand fordelte seg slik: Bergen (218 cm), Måløy (257 cm) og Stavanger (161 cm). Alle tallene gjelder over sjøkartnull.