2017-01-03-8eba83f884f2b1860d30fc6afbf92c301c90c449 Illu. bilde: 91 personer druknet i 2016

Antall drukninger synker!

Gjennomsnittet for de 29 årene Norsk Folkehjelp har ført drukningsstatistikk, er 121 drukninger i året. 2016 ligger dermed langt under dette med 91 drukninger.

- Selv om vi selvfølgelig gjerne skulle hatt enda færre ulykker, er dette gledelige tall. Det er vanskelig å peke på én spesiell grunn til at tallene går nedover, men over tid skyldes det nok at bevisstheten rundt sikkerhet øker i samfunnet generelt. Dette gjenspeiles i slike statistikker, sier Jon Halvorsen, enhetsleder for redningstjeneste og førstehjelp i Norsk Folkehjelp i en pressemelding.

49 % av drukningene i 2016 skjedde i forbindelse med at folk faller vannet fra land, mens 17 % av ulykkene skjedde i forbindelse med bruk av fritidsbåt.

- Dette er noe vi også ser igjen i statistikken over tid, sier Jon Halvorsen.

Rogaland og Møre og Romsdal er fylkene som hadde flest ulykker i 2016, med 11 ulykker hver. Hordaland og Buskerud hadde 9 ulykker hver.

Over halvparten av de som druknet i 2016 var voksne menn.

- Det er viktig at vi voksne også bruker flytevest - ikke bare med tanke på egen sikkerhet - men også for å være gode forbilder for barna, sier Jon Halvorsen.

Fire personer druknet i Norge i desember.

Norsk Folkehjelps statistiske materiale over antall drukningsulykker og årsakene til disse bygger på elektronisk overvåkning av norske medier. Dersom dere vet om en ulykke som ikke er registrert hos oss, vær snill og meld fra. Vi ønsker å presentere en så korrekt statistikk som mulig.

Statistikken gir blant annet fylkesoversikter og fordeling i aldersgrupper.

Norsk Folkehjelps drukningsstatistikk