2017-01-02-60cae34d3cc4e42158981ceafa7b6b54952323ce Slike dager vi drømmer om at det skal bli mange av i 2017! - Godt nytt Båtår

Godt Nytt båtår!

2016 er historie og 2017 er det nye fritidsbåtåret vi skal glede oss over; Planlegge nye båtturer, besøke båtmesser, festivaler, vårpussen og kanskje kjøpe ny båt?

Uansett er båt og båtlivet noe som engasjerer, se bare gruppe ”Båtfolk på facebook” som har vokst til over 31000 medlemmer. Båtfolket liker å snakke sammen og ingenting skal være udiskutert. Nye lover, fritidsbåtregister, påbud, vrakpant og nye avgifter, enten de legges til eller fjernes, er det aldri lett å tilfredsstille alle. Men et forum for diskusjon har slått godt an.

Båtsans går nå inn i sitt 7 år som det eneste fritidsbåtmagasinet på nett fra Vestlandet. Leserne er trofaste og fra hele landet. Det er artig å se at Oslo har vår nest største lesergruppe, etter Hordaland og foran Rogaland.

Året 2017 skal vi igjen levere alt fra raske nyheter til mer dypgående historier. Besøke havner, båtmesser i inn og utland, hva skjer langs kysten av festivaler og aktiviteter i havnene og ikke minst holde dere oppdatert på båtnyheter fra våre nærområder.

Hos baatsans.no får du nyheter som omhandler fritidsbåt- og kystliv.
Tips oss gjerne om godt båtstoff/nyheter i 2017 og vi kommer på besøk!