2016-12-22-447f81b703baaf473b46d270fe07a1780b41e8e8 Foto: Lofoten Avfallsselskap

Mottar refusjon for håndtering av marint avfall!

Ni avfallsselskap, tre kommuner, tre skjærgårdstjenester, en privat bedrift, ti dykkeklubber, fem frivillige lag/foreninger og fire privatpersoner mottar refusjon for håndtering av marint avfall i 2016.

Refusjonsordningen for herreløst marint avfall finansieres av Miljødirektoratet og administreres av Hold Norge Rent. Ordningen skal stimulere til økt rydding av marin forsøpling og sikre at aktører som bidrar til opprydding, ikke sitter igjen med regningen for transport og innlevering av avfallet.

Hold Norge Rent mottok 40 søknader om refusjon, og 37 søknader ble innvilget. Disse mottar kr. 862 840 i refusjon for transport og innlevering/behandling av herreløst marint avfall.
 
- Frivillige som rydder og profesjonelle som kan ta hånd om avfallet, er per i dag våre viktigste verktøy i kampen mot marin forsøpling, sier direktør for bærekraft i Ragn-Sells, Cecilie Lind.

Refusjonsordningen skal også stimulere både offentlige og private avfallsselskap til å hente, transportere, ta imot og behandle marint avfall vederlagsfritt.

- Avfallsselskapene spiller en helt sentral rolle i kampen mot marin forsøpling, og på sikt er det ønskelig at bransjen legger til rette for gratis transport og mottak av marint avfall over hele Norge, sier daglig leder i Hold Norge Rent, Lise Keilty Gulbransen.

Refusjonsordningen ble innført som en prøveordning i 2015. I år er antallet søknader mer enn doblet sammenliknet med 2015, og det utbetales også doblet så mye i refusjon.

Gulbransen og Lind er enige om at en videreføring av ordningen er avgjørende for økt innsats mot marin forsøpling:

- Refusjonsordningen bidrar til at både frivillige og profesjonelle får dekket sine utgifter og er dermed et viktig insitament for å opprettholde og øke oppryddingen i marin forsøpling.

Lenke til komplett oversikt over mottakere:

http://holdnorgerent.klappmedia.no/wp-content/uploads/2016/12/Disse-får-refusjon.jpg