2016-12-21-05680898c89b87a541af5766e7c274ec8344fbb0 Arkivbilde. Ikke alle må tas under en "kam" det finnes mange som kjører fornuftig og er stillegående...

Kjemper for dagens restriksjoner!

18 fritidsorganisasjoner ønsker ikke at vannscootere skal likestille med fritidsbåter, og overrakte i går et felles opprop til Klima- og miljødepartementet.

Forbundet KYSTEN er en av organisasjonene som ønsker seg en videreføring av dagens restriksjoner på vannscooterkjøring, melder de på sin hjemmeside.
 
- Vi som aktivt jobber for at flere barn og unge skal bli glade i å ro og seile kan ikke sitte med hendene i fanget og se på at skjærgården blir et farlig sted å ferdes, sier generalsekretær i Forbundet KYSTEN Per Hillesund.

Han får medhold av 17 organisasjoner og de har laget følgende opprop:

Nei til økt vannscootertrafikk!
Undertegnede organisasjoner er imot regjeringens varslede forslag om å fjerne forskriften om vannscooter. Dette vil likestille vannscootere med fritidsbåter, øke vannscootertrafikken innebære en betydelig opptrapping av konfliktnivået i skjærgården.

Det er allerede et høyt konfliktnivå på sjøen på grunn av høy fart og mye støy. Forslaget vil øke konflikten ytterligere, blant annet på grunn av mer trafikk nær land. Dette vil fortrenge myke brukere av sjøen, som dykkere/fridykkere, padlere, badende og seilere med flere. Dette vil også gi flere ulykker, og redusere rekreasjonsverdien for de som oppholder seg ved kysten, langs vann og vassdrag.

Mer vannscootertrafikk med høy fart, særlig nær land, vil også øke konflikten mellom menneskelig aktivitet og dyre- og fuglelivet. Hver tredje fugleart står på rødlista, som betyr at de kan forsvinne fra Norge. Vannscooter representerer en ny tilleggsbelastning for allerede hardt prøve de sjøfuglbestander.

Norge opplever en sterk vekst innenfor naturbasert reiseliv og aktive opplevelser, i hovedsak ikke- motoriserte aktiviteter. Vi frykter at en økning i vannscooterkjøring vil bidra til å svekke merkevaren Norge og det norske reiselivsproduktet.

Organisasjonene ber regjeringen beholde dagens restriksjoner på bruk av vannscooter langs norskekysten, av hensyn til dyre- og fuglelivet, og for å ta vare på trivselen og sikkerheten for de som bader, padler, seiler, snorkler, dykker eller ror.

Dersom regjeringen likevel går inn for å likestille regelverket for vannscootere og fritidsbåter, må det settes i verk tiltak som begrenser høy fart, støy, og konflikter– og som vil beskytte dyre- og fuglelivet.

Organisasjonene står samlet om at det er et krav at punktene nedenfor er ivaretatt FØR forskriften om vannscooter eventuelt fjernes.

1. Obligatorisk registrering og tydelig merking av båter, herunder vannscooter.

2. Økte ressurser til kontroll og oppsyn for håndhevelse av lovverket.

3. Det må utarbeides en statlig planretningslinje for å ivareta allmenne interesser og unngå konflikter mellom brukergrupper og med dyre-
og fuglelivet på sjøen.

4. Strengere krav til restriksjoner som ivaretar dyre- og fuglelivet.

5. Økte ressurser til holdningsskapende arbeid.

6. For fritidsbåter, herunder vannscooter, med toppfart på over 35 knop, innføres en  obligatorisk høyhastighetsopplæring som skal innbefatte kunnskap om natur- og miljø ved sjøen.

7. Det må settes nasjonale fartsbegrensninger til båttrafikken, herunder vannscooter- kjøringen.

8. Innføre støybegrensinger på vannscootere for å redusere import av de mest støyende modellene.


Tilsluttede organisasjoner:
Norsk Friluftsliv, Erling Lae, styreleder
Norges Seilforbund, Espen Guttormsen, generalsekretær
Norsk Ornitologisk Forening, Kjetil Aa. Solbakken, generalsekretær
Padleforbundet, Sven Nordby Anderssen, generalsekretær
Trafikkaksjonen, Pål Jensen, daglig leder
Klatreforbundet, Johanna Solberg, generalsekretær
Norges Hytteforbund, Trygve Jarholt, styreleder
Norges Dykkeforbund, Sølve Stubberud, generalsekretær
Sabima Christian Steel, generalsekretær
NHO Reiseliv, Kristin Krohn Devold, adm. dir
Den Norske Turistforening, Nils Øveraas, generalsekretær
Naturvernforbundet, Maren Esmark, generalsekretær
Norsk Forening mot støy Ulf Winther, generalsekretær
Norges speiderforbund, Jens Morsø, generalsekretær
Norsk Zoologisk Forening Kari Rigstad, leder
Forbundet KYSTEN, Per Hillesund, generalsekretær
Norges KFUK- KFUM Speiderne, Heidi Furustøl, generalsekretær
Oslofjordens Friluftsråd, Rune Svensson, direktør