2016-12-12-68e5c5b4e00619e7660af080b0e634ba588d92d9 Kjødepollen: Krever større areal enn tidligere antatt. Illustrasjon: Kystverket/Snøhetta

Stad skipstunnel's forprosjekt er klart!

Med ferdigstillelsen av teknisk forprosjekt har Kystverket nådd en stor milepæl i arbeidet med Stad skipstunnel.

Teknisk forprosjekt gir et helhetlig bilde av forhold som planlegging, bygging, anleggsvirksomhet, drift, estetikk og med kostnadsoverslag – forutsetninger som må på plass for å bygge og drifte en sikker, effektiv og bærekraftig skipstunnel.

– Det grundige arbeidet som er gjennomført i denne fasen er viktig for at vi kan være trygg på at Stad skipstunnel kan bygges innenfor de økonomiske rammer som kostnadsanslaget viser, samt at tunellen når vedtatte prosjekt- og samfunnsmål, sier prosjektleder Terje Andreassen i Kystverket. Han forteller videre at arbeid med reguleringsplan, med konsekvensutredning, gjøres parallelt med arbeidet med det tekniske forprosjektet.

Grunnlaget er nå lagt for neste fase i prosjektet før stortinget skal avgjøre om det blir noe av eller ikke.

Overlevering av konsekvensutredning (KU) til Samferdselsdepartementet er planlagt til uke 19,  2017.

Kilde: Kystverket.no