2016-12-06-e70275b2208106ac9466f70407ef25e5c31cf09c Hvilken type båt får man vrakpant for, gjenstår å se.. Dette med en gammel båt bak et nøst er velkjent syn langs kysten vår..

15 000 i vrakpant for fritidsbåten?

Det ligger nå et forslag om tilskudd for vraking av fritidsbåter som gis som en betaling for avhending til godkjent retursted.

Det ble omsider enighet om statsbudsjett for 2017, og her ligger et forslag om vrakpant på fritidsbåter. Etter det baatsans.no forstår er det ingenting som er vedtatt enda, og den 15. desember skal dette behandles nærmere.

I følge Norboat er de fornøyd med at departementet begynner i denne enden, og at vi foreløpig ikke får en avgift på nybåt. Det startes med å få på plass en opprenskning av gamle fritidsbåter og motorer, det synes vi er en ok.

På den annen side ligger her mange uavklarte spørsmål og fordelinger som ikke er avgjort;

Hva er godkjent retursted i dag?
Hvem er eier av båten?
Gjelder det båt og motor hver for seg, eller samlet?
Får man kr 15 000,- uansett størrelse, eller er det en øvre grense og en nedre grense?


Foreløpig må vi vente i spenning på hvordan den nye returordningen skal løses, og her ligger det endel utfordringer..