2016-12-02-cbb52bc38867b7997073619a670fadd18bbbe49f Glade båtbyggjarar Leif Harald Amundsen, Berit Osmundsen og Stig Salbu Henneman, Foto av Erlend A. Lorentzen / Os kommune

Oselvarverkstedet på Unesco’s kulturarvsliste!

Addis Abeba: På et møte i hovedstaden i Etiopia torsdag tok UNESCO inn Oselvarverkstedet på vernelisten for immateriell kulturarv, som første nordiske innslag. Den gamle kunsten å bygge en Oselvar er dermed vernet.

Eg kan ennå ikkje tru at me har fått vernestatus. Vegen dit har vore lang, og det er vanskeleg å tru på at det faktisk har skjedd”, sier båtbygger og daglig leder i Oselvarverkstedet, Berit Osmundsen på Os kommune sine hjemmesider.

Det var i 2015 at Kulturdepartementet nominerte Oselvarverkstedet til UNESCO-liste ”Best Safeguarding Practices”, som har til hensikt å hindre viktige metoder og praksis fra å gå tapt. Før møtet denne uken var det bare 12 oppføringer på listen. Det er altså den gamle kunsten å bygge Oselvare, som siden 1997 har vært sørget for av Oselvarverkstedet i Os, FN-organisasjonen verner. Også bruken og kulturen rundt trebåten er del av verningen.

Stifterne er stolte
Os kommune og Hordaland fylkeskommune står bak stiftingen av  Oselvarverkstedet, der den viktigeste oppgaven er å videreføre tradisjonshandverket blant annet ved å ta inn lærlinger i båtbyggerfaget.

Os-ordfører Terje Søviknes er i ekstase over UNESCO-statusen:
Oselvaren er kanskje den viktigaste identitetsberaren i Os. Verninga gir store moglegheiter for å utvikle Oselvarverkstaden vidare, og for Os som internasjonalt reisemål. Dette er ein merkedag for kommunen vår”, sier han.

Gjennom 20 år har Hordaland fylkeskommune bidratt med midlar til Oselvarverkstaden, og løyvingane har auka jamt og trutt. I framlegg til budsjett for 2017 er tilskotet på over 1,5 millionar kroner. At Oselvarverkstaden no kjem med på vernelista for immateriell kulturarv, visar at grepa Os kommune, Hordaland fylkeskommune og Os båtbyggjarlag tok på 90-talet var framtidsretta. I dag er vi stolte, og vi gratulerer Oselvarverkstaden”, sier fylkesordfører Anne Gine Hestetun.

Produserer båter og kunnskap
Den klinkbygde trebåten fra område rundt Bjørnafjorden har tusen år gamle røtter. Oselvaren vi kjenner i dag, har vært i bruk siden 1800-tallet, og kunnskapen om hvordan du bygger en, går i arv fra mester til svenn. Båtbyggertradisjonen i Os er dokumentert 250 år tilbake. Oselvarverkstedet har samlet og ført videre en kompetanse som er unik i verden. Nå også offisielt.

Byggeprosessen starter med at båtbyggeren drar ut i barskogen og feller egne tre. På verkstedet er øks og høvel de viktigeste verktøyene, og selve målene byggeren bruker, er en egen vitenskap. Før verkstedet leverer en båt, holder byggerne ”båtslakt”, det vil si en kritisk vurdering av hverandre sitt handverk. Oselvarverkstedet produserer først og fremst båtbyggere, dernest båter. I dag er de fire båtbyggere i Oselvarverkstedet, som alle er lærte opp der.

Holder faget i live
Berit Osmundsen er glad for at faget hennes får økt status og at de fire båtbyggere får en anerkjennelse på at de representerer noe som er større enn dem selv.

Det er klart at det ikkje er nokon som må kjøpe seg ny færing for å brødfø familien sin lenger. Men sivilisasjonen vår er bygd på sjøfart, som oselvartradisjonen er ein stolt og viktig del av. Vi må ta med oss historia inn i framtida”, sier hun.

Hele torsdag var Osmundsen og kollegaene hennes noe distraherte. De ventet svar på nominasjonen i løpet av formiddagen, men UNESCO-møtet drog ut. Like før klokken 21 norsk tid kom gladmeldingen fra Afrika. Nå skal båtbyggerne fordøye både kake og det at en UNESCO-komité  med representanter fra 24 land gikk gode for plassen deres i historien.

Kilde: Os Kommune