2016-11-22-d06d5261be9b89fa4cb1f657b86a7152c140e4d7 Foto Norges Bank: Serien har allerede blitt kalt «verdens vakreste sedler» her er motiv på 500 kronesseddelen; Redningsskøyta RS 14 «Stavanger»

Havet som tema for den nye Norske seddelserien!

Redningsskøyten pryder 500 lappen når personportrettene skal erstattes med maritime ikoner, de nye sedlene viser havets betydning for Norge.

Den nye seddelserien har motiver som viser havets betydning for Norges nærings- og velferdsutvikling
Sedlene gis ut i 2017–2019 og kommer i fem valører. Havet er en rød tråd for alle motivene på sedlene. Serien har allerede blitt kalt «verdens vakreste sedler», hvor det tradisjonelle ikonet møter moderne pikseldesign.

Hvorfor «Havet»?
Norge er et lite land, men en stor kystnasjon. Kysten vår er Europas lengste, og vi forvalter havområder som er syv ganger større enn Norges landareal. I tillegg til det overordnede temaet «Havet», er det et eget undertema for hver valør.

Havet som binder oss sammen - 50-kroneseddelen – Hovedmotiv; Utvær fyr i Solund kommune.
Havet som bringer oss ut i verden -100-kroneseddelen – Hovedmotiv; Gokstadskipet
Havet som gir oss mat - 200-kroneseddelen – Hovedmotiv; En torsk
Havet som gir oss velferd - 500-kroneseddelen – Hovedmotiv; Redningsskøyta RS 14 «Stavanger», designet av Norges mest kjente båtbygger og konstruktør Colin Archer
Havet som bringer oss videre - 1000-kroneseddelen – Hovedmotiv; En bølge på åpent hav.

Du kan lese mer om historien, designet og alle elementene som ligger i den nye maritime pengeseddelserien på Norges Bank sider her.