Simrad's ultimate fiskelokaliserer!

Simrad fikk pris tidligere i år under båtmessen i Miami. Det ble innovasjonspris for den suverene BSM-2 ekkoloddmodulen, som Simrad lanserte høsten 2010, med CHIRP teknologi. BSM-2 Bredbåndsekkolodd modul er "plug and play" kompatibel med MFD skjermene Simrad NSO Offshore og NSE Expert.

For dem som ikke har hørt om  “CHIRP” Ekkolodd Teknologi er det følgende forklart:

CHIRP (Compressed High Intensity Radar Pulse) er en teknikk som har blitt benyttet innenfor forskning og militær formål i en årrekke. Teknikken til å generere en CHIRP puls har nå blitt modifisert og tilpasset for fiskeri.

Før vi ser på hva CHIRP teknologien kan gjøre for oss skal vi først se på begrensningene som et tradisjonelt ekkolodd gir oss. Alle tradisjonelle ekkolodd sender en ”av/på” puls på en eller flere frekvenser, dette kan være 38, 50, 83 eller 200kHz, alt etter kundes ønske, behov og pris.
Som du vil se bilde fig1 dekoder ikke mottakeren hver enkelt syklus i den sendte puls, og man får en type ”av/på” signal (rødt) som indiker når signalet returnerer fra fisk eller bunn. Se bilde fig. 1.

Velger man en lav frekvens kan man se dypt, mens de høyere frekvenser, som gir en langt bedre oppløsning på bildet, egner seg best på kortere avstander.
En ulempe med lavere frekvenser er at sender pulsen blir lengre og to ekko som ligger i nærheten av hverandre kan derfor hurtig bli vist som ett ekko. Se bilde fig. 2.

Så hva er fordelene med CHIRP ?
Isteden for å benytte faste frekvenser på senderpuls, sveiper CHIRP over et frekvensband samtidig og innenfor en og samme senderpuls, eksempelvis vil en senderpuls på 50khz sveipe fra 40 til 60khz innefor samme senderpuls.

Med CHIRP sammenligner man senderpulsen med den mottatte ekko og får en mer ”analog” presentasjon av de mottatte ekko. Se bilde fig.3.

Dette betyr at vi lettere kan skille to ekko fra hverandre, dette være seg fisk som står nærme bunn eller enkelt fisk som står høyere opp i havet. Samtidig kan CHIRP teknologien sammenligne senderpuls og mottatt puls slik at støy kan enkelt skilles fra som er ekko. Se bilde fig. 4.

Her vises tydelig fordelene med CHIRP teknologien, to ekko vises som to helt adskilte objekter. CHIRP teknologien gjør at vi trykt kan si at skilleevnen på eksempelvis 50khz frekvensen er 4 til 5 ganger høyere enn tradisjonelle puls ekkolodd på samme frekvens. Det er også lettere og sammenligne pulsene slik at man fjerne støy på bildet.


- Full 2-kanals ekkolodd (to separate CHIRP senderkanaler)
- Frekvensområde, 25-45 khz, 40-60khz og 85-145khz
- Rekkevidde 3000 meter eller mer. (avh. av svinger)
- Driftspenning 12-24Vdc