2016-11-07-9429903e5783955f652bfd63bfb63b57fca0bb26 Arkivbilde: Endre Solvang, Generalsekretær i Kongelig Norsk Båtforbund

KNBF om budsjettforslaget fra KRF og Venstre!

Endre Solvang, Generalsekretær i Kongelig Norsk Båtforbund, mener de to avgiftsskjerpelsene som gjeninnføring av HK- avgift og fjerning avgiftsfritak båtdiesel, hører ingen sted hjemme.

Vi stilte spørsmålet til politikerne om forslaget fra KRF og Venstre om gjeninnføring av ”tulleavgiften” som ble fjernet for et år siden se artikkel.

Som Norges største båtfelleskap KNBF, synes vi det er på plass med en kommentar fra dem også.

Endre Solvang har gitt oss følgende kommentar:

Økt HK-avgift
-Økt HK-avgift har liten sammenheng med miljøtiltak å gjøre. Det blir altså dyrere å skifte til ny om langt mer miljøvennlige motorer. Dette vil også føre til dårligere sjøsikkerhet fordi båteiere vil utsette remotorisering og vil beholde en gammel og kanskje sliten motor som vil medfører større risiko for motorhavari. Jo mer grisgrendt man bor og ferdes, jo mer dramatisk kan det bli. Dette tiltaket kan derfor sies å gå ut over distrikts-Norge spesielt.

Fjerning avgiftsfritak båtdiesel
-Å utøve maritimt friluftsliv i Norge, samt ferieturer i fritidsbåt, har en stor rekreasjonsverdi og folkehelsegevinst. Forslaget vil føre til at flere benytter båten mindre og folkehelseverdien reduseres.
Flere vi legge ferien utenlands, i stedenfor i Norge og egen fritidsbåt, fordi dette blir vesentlig dyrere. At folk heller reiser utenlands med særdeles forurensende fly, har jo en betydelig negativ virkning på miljøet. Sannsynligvis langt større enn reduksjon fra fritidsbåt. Forslagsstiller bør heller iverksett langt kraftigere til tak overfor den sterkt forurensende flysektoren.


Baatsans.no håper med dette å få satt litt tanker og meninger rundt gjeninnføring, samt fjerning av avgiftsfritak. Båtfolket er jo også miljøopptatt og bidrar med avgifter til både bil og andre miljøtiltak i deres daglige husholdninger. Båten er derimot en fritidssyssel, som kanskje bare brukes 3 uker sammenhengende i året, og da er det jo helt begrenset hva den forurenser. Konsekvensen av økning av avgifter er derimot forskjellen på om man kan ha båt å bruke den, eller ikke.