2016-11-04-88f344d4124ebc0555d0616efcbb714dc5fec6b1 Henrik Askvik styrer igjen skuten

Ny eierstruktur hos Askeladden!

Siden oppstarten i april 2009 har Askeladden Boats AS vert kontrollert av Mons Tore Lyssand 66% og Henrik J. Askvik 34% gjennom deres respektive selskaper. Nå blir Henrik J Askvik hovedaksjonær med 60%

Da partene startet opp sitt eiersamarbeid var det med et tidsperspektiv frem til 2017. Partene har siden forsommeren 2016 sammen diskutert veien videre for Askeladden strukturen med et felles fundament som tar sikte på å styrke Askeladden sin virksomhet i årene fremover, forteller Askeladden i dagens pressemelding.

Ny eierstruktur
Parten har blitt ening om en ny eierstruktur der Mons Tore Lyssand trer ut av sin eierposisjon og en ny eierstruktur tar over roret for å styre Askeladden skuten videre.

Den nye eierstrukturen består av parter som alle på sin side bringer vesentlige bidrag til selskapet ikke bare i sitt daglige virke, men også som strategiske samarbeidspartnere. Den nye eierstrukturen er satt sammen som følger;

•    Henrik J. Askvik 54 år 60%

Henrik J. Askvik er Daglig Leder, tradisjonsbærer og inngår i bedriftens Produktutviklings Team

•    Danvik Invest AS 20%

Danvik Invest AS er investeringselskapet bak E. Sande AS som er Suzuki importør til Norge og som har distribusjonsansvaret for Askeladden båtene i det norske markedet. E. Sande bidrar også i Produktutviklings Teamet til Askeladden

•    Jonathan Dyrstad 34 år 10%

Jonathan Dyrstad er Salgssjef i forhandlervirksomheten som ligger under Båtens Beste og inngår i bedriftens Produktutviklings Team

•     Torry Drange Haugland 31 år 10%

Torry Drange Haugland er Teknisk Sjef for Askeladden produktene og inngår i bedriftens Produktutviklings Team


Historie og Fremtid
- Historien har vært krevende og fremtiden blir utfordrende og spennende med mange nye muligheter

Tiden etter finanskrisen og oppstarten av bedriften frem til i dag har vært krevende for båtprodusentene og Askeladden har ikke vært et unntak. Mons Tore Lyssand har vært en meget klok, god og solid eier i denne perioden som har vist seg som aller best når The going has been tough! Askeladden venner og eiere vil altid ha mye og takke Mons Tore Lyssand for siden bedriften neppe hadde blitt startet eller hadde overlev de vanskelige årene etter finanskrisen uten hans medvirkning.

Bedriften vokser nå raskt og generer positive økonomiske resultater og den nye eierstrukturen danner det fundamentet som skal styre skuta inn på sikker kurs mot suksess. Samtidig har historien lært oss at fremtiden som båtprodusent helt sikkert vil gi oss nye utfordringer og da gjelder det at kursen er satt slik at vi unngår brottsjøer og skvalpeskjær!

Nøkkelen til Suksess
Produktutvikling har vert nøkkelen til den Suksess som gjør at selskapet nå vokser og igjen er lønnsomt. Både P-Serien og C-Serien opplever gode salgstall i dagens marked. Spesielt har den nye C-Serien lagt grunnlaget for vekst og lønnsomhet de siste årene.

Produktutviklingen vil øke i tempo under det nye eierskapet og i modellåret 2017 vil Askeladden introdusere 5 nye C-Serie båter. De nye produktene vil bli å se på vinterens messer over hele Norden og vi gleder oss til sesongen som kommer!