2016-11-02-a2ccc42de3f82c3191a81f8fa7308a6356e13a86 50% av alle drukingsulykkene er fall fra land eller brygge, i følge Norsk Folkehjelp.

Nedgang på drukningsulykker totalt sett i år!

Sju menn og tre kvinner druknet i Norge i oktober. Også denne måneden skjedde de fleste ulykkene som følge av at folk faller i vannet fra land eller båt.

- Dette er årsaken til de fleste drukningsulykkene i Norge, også over tid. På denne tiden av året er vannet kaldt og det kan fort bli farlig hvis man faller uti. Derfor er det viktig å være forsiktig og ta forholdsregler når man er i aktivitet også ved vannet, sier Jon Halvorsen, enhetsleder for redningstjeneste og førstehjelp i Norsk Folkehjelp.

Hittil i år er fall fra land årsak til over 50 prosent av alle drukningene i Norge, og menn over 40 er den mest utsatte gruppen på årets drukningsstatistikk.

Møre og Romsdal topper fylkesstatistikken med ti ulykker hittil i år, mens Rogaland og Buskerud har ni ulykker hver.

Norsk Folkehjelps statistiske materiale over antall drukningsulykker og årsakene til disse bygger på elektronisk overvåkning av norske medier. Dersom dere vet om en ulykke som ikke er registrert hos dem, vær snill og meld fra. De ønsker å presentere en så korrekt statistikk som mulig.

Kilde: Norsk Folkehjelp