2016-10-19-f7e28598b0420d50ad14e89858f0e9af9e331279 Ryds er populære fritidsbåter i Norge

Erling Sande A/S er ny importør av Ryds båter til Norge!

Ryds Båtar AB og Erling Sande A/S har inngått avtale om salg av Ryds båter i Norge, og de har inngått en langsiktig avtale for å styrke deres posisjon i det Norske fritidsbåtmarkedet.

Distribusjonsavtalen gir Erling Sande A/S eksklusiv rett til å distribuere, selge og markedsføre Ryds båter i Norge. Båtene vil selges gjennom et utvalg forhandlere fra Erling Sandes landsdekkende forhandlernett.

Ryds Båtar A/B er en ledende produsent i det Nordiske markedet og produserer sine båter i Ryd sør i Sverige. Deres store kapasitet og avanserte produksjon, blant annet ved injeksjons støping, gjør de til en særdeles interessant samarbeidspartner for Erling Sande A/S, forteller de i en pressemelding.

Fra 1. oktober 2016 vil Erling Sande overta ansvaret for distribusjon/salg og markedsføring av Ryds båtene i Norge.

Dette er et riktig skritt for å forbedre distribusjonen og optimalisere kunde behandling og kommunikasjonen rundt salget av båtpakkene, i følge produsent og importør.