2016-10-18-da9979f2d3c1a2d86945d358f4dcf4437da0ce63 Også Fjorden Cowboys skal dykke på årets miljødugnad , her er litt av de 27 tonn som har blitt tatt opp gjennom årene...

Havforskere deltar under årets Project Aware Smedasund!

Tre forskere fra Havforskningsinstituttet skal delta når årets Project Aware Smedasund arrangeres lørdag 22. oktober. Miljødugnaden skal hjelpe forskerne med å kartlegge fremmedarter i norske farvann.

Ryddeaksjonen, som i år feirer femårsjubileum, har til nå ført til at over 27 tonn avfall er hentet opp fra havbunnen mellom Smedasundet og Kvalsvik ved Haugesund sentrum. I fjor samlet Slettaa dykkerklubb hele 70 dykkere til ryddedugnad i Smedasundet, noe som gjør Project Aware Smedasund til en av de aller største undervannsdugnadene på verdensbasis.

Miljøarbeidet har vekket både nasjonal og internasjonal oppmerksomhet, og nå sender også Havforskningsinstituttet forskere for å følge arbeidet tettere. Forskerne skal finne og studere nye fremmedarter blant avfallet som hentes opp fra sundet.

– Det er funnet rundt 30 fremmedarter i Norge, og det kommer stadig nye til landet med skipstrafikken. For oss er det viktig å kartlegge omfanget av dette, slik at det kan utarbeides tiltak mot arter som er uheldige for det norske dyre- og plantelivet, forteller forsker Vivian Husa i Havforskningsinstituttet.

– Project Aware Smedasund er et flott arrangement for oss fordi vi kan studere artene som fester seg til avfallet som løftes i land, og dermed få en god oversikt over nye arter i havnen, forteller Husa.

Kurs for dykkere

Tidligere denne måneden holdt Havforskningsinstituttet kurs for medlemmene i arrangørklubben Slettaa dykkerklubb. Hensikten var å gjøre medlemmene mer bevisste på nye arter i farvannet, og vise hvordan klubbene kan assistere med å finne fremmedarter.

– At Project Aware i år ikke bare handler om søppelfjerning, men også kartlegging av fremmedarter, sier bare litt om hvor komplekst miljøarbeid under vann faktisk er. Vi er glade for at Havforskningsinstituttet har nytte av vår undervannsdugnad, og er spente på hvilke fremmedarter vi vil finne på lørdag, sier styreleder i Slettaa dykkerklubb, Åge Wee.

Fjorden Cowboys skal dykke

Arrangøren satser i år på å slå fjorårsrekorden med 70 dykkere til start, og blant de mange påmeldte under årets aksjon er TV-profilen Leif Einar Lothe, alias ”Lothepus”, kjent fra serien Fjorden Cowboys.

Også i år vil offentlige og private selskaper bidra både med innsats og økonomiske midler i prosjektet. Karmsund Havnevesen, Brannvesenet, Friluftsrådet, Kystverket Vest og Sjøfartsdirektoratet er noen av bidragsyterne under årets aksjon. Project Aware Smedasund starter kl. 10 og varer til kl. 14.30 lørdag 22. oktober.

I forbindelse med Project Aware Smedasunds femårsjubileum blir det vist en undervannsfotoutstilling på Høvleriet i Haugesund. Utstillingen åpner for publikum fredag 21. oktober kl. 17.00.