2016-10-14-3b16881e811d2b2687681941bcaa7ef4274c89b8 Foto: Lise Keilty Gulbransen

Norge på 3. plass i Europa!

Let’s Clean Up Europe ble arrangert for tredje gang i år, og Norge ligger nok en gang på ryddetoppen i Europa.

Let’s Clean Up Europe er Europas fellesdugnad mot forsøpling, og i år ble denne dugnaden gjennomført for tredje og foreløpig siste gang. Målet har vært å legge til rette for et felles løft mot forsøpling både for å synliggjøre problemet med avfall på avveie i Europa og for å mobilisere til økt innsats mot forsøpling over hele Europa.

I år fant Let’s Clean Up Europe sted 6. - 8. mai, og Norge deltok gjennom Hold Norge Rent og Strandryddedagen 2016. Norge kom på 3. plass med 609 ryddeaksjoner påmeldt i perioden. Vi ble slått av Ungarn og Sverige. Begge land kan vise til et imponerende antall aksjoner.

- Ungarn hadde 2 240 påmeldte aksjoner, og Sverige hadde 2 100 påmeldte aksjoner, forteller Let’s Clean Up Europe-koordinator i Norge, Malin Jacob.

Totalt ble det gjennomført over 5 800 ryddeaksjoner i forbindelse med Let’s Clean Up Europe 2016. Nærmere 500 000 frivillige fra 22 land deltok, og disse samlet inn 6 000 tonn avfall.

- Antall ryddeaksjoner og mengden innsamlet avfall har økt betydelig sammenliknet med 2015, men antall deltakere har gått litt ned, forteller Jacob.

Onsdag 19. oktober offentliggjøres Norges strandrydderapport for 2016 med tall fra årets ryddesesong her hjemme. Rapporten er under produksjon, men de kan allerede røpe at 2016 blir nok et rekordår for rydding i Norge, selv om antall deltakere har gått litt ned også her til lands.

Kilde: NTBinfo