2016-10-10-5f9acb58ff7c6aa5e404fa53eb00ec7051c57ab3 Målet med ordningen er å få redusert antall fritidsbåtulykker. Et tiltak for å nå dette målet, er å få frivillige organisasjoner til å arrangere sjøvettaktiviteter rettet mot barn og unge. Arkivbilde

På tide å søke tilskudd til sjøvettaktiviteter!

Det er nå mulig for frivillige lag og foreninger å søke om midler til sjøvettaktiviteter for 2017 rettet mot barn og unge. Søknadsfristen er 1.november.

Sjøfartsdirektoratet har etablert en tilskuddsordning, hvor frivillige foreninger kan søke om tilskudd til sjøvettaktiviteter for barn og unge, etter nærmere retningslinjer.

Målet med ordningen er å få redusert antall fritidsbåtulykker. Et tiltak for å nå dette målet, er å få frivillige organisasjoner til å arrangere sjøvettaktiviteter rettet mot barn og unge. Aktivitetene kan for eksempel være basert på undervisning i skolen eller arrangement og informasjonsarbeid i fritiden.

- Vi ser at tilskuddsordningen for frivillige foreninger de første 3 årene har initiert flere gode sjøvettaktiviteter rettet mot målgruppen barn og unge. Det er og stor variasjon i geografi og størrelsen på arrangementene – alt fra 10 deltakere til flere hundre, noe som viser at ordningen passer for ulike frivillige lag, sier sjøfartsdirektør Olav Akselsen.

Tilskuddsordningen skal fremme sjøvettvettaktivitet fortrinnsvis ved, i eller på vann og er et ledd i det holdningsskapende arbeidet rettet mot sikkerhet ved bruk av fritidsbåt. Formålet med sjøvettaktivitetene er, gjennom opplæring, informasjon og andre tiltak for barn og unge, å bidra til:
• å forebygge ulykker i forbindelse med bruk av fritidsbåt
• økt miljøbevissthet blant fritidsbåtbrukere
• økt trivsel for fritidsbåtbrukere gjennom sikker og hensynsfull adferd

Søknadsfristen er 1.november 2016 og det tas forbehold om at det i budsjettet settes av midler til ordningen. De som har fått midler i 2016 må også ha levert rapport for bruk av årets midler for å kunne søke om midler for 2017.

Søknadsskjema og retningslinjer finner du på denne siden