2016-10-04-5397a5930f9102840c29348a2cc3a831e842a50a Fall fra land er helt klart største årsak til drukning (illubilde)

Over tid har vi færre drukninger i Norge!

Alle de ti som druknet i Norge i september var voksne menn, men igjen ser vi at de fleste ulykkene i september skjer ved fall fra land.

De fleste drukningene skyldes at folk faller fra land. Så langt i år har 38 druknet ved fall fra vann.  Til sammen har 74 personer druknet i Norge hittil i år. På samme tid i fjor var tallet 89. Av årets 74 er det totalt 12 av dem fra fritidsbåt.

- Heldigvis ser vi også over tid at vi har færre drukninger i Norge. Ser vi på det store bildet, kan vi også se at de fleste ulykkene skjer på samme måte som de fleste ulykkene nå i september – nemlig ved at folk faller i vannet fra land, eller i forbindelse med bruk av fritidsbåt, sier Jon Halvorsen, enhetsleder for redningstjeneste og førstehjelp i Norsk Folkehjelp.

- Det er viktig at du bruker flytevest selv også, og ikke bare passer på at barna er trygge, sier Halvorsen.
Buskerud og Møre og Romsdal topper fylkesstatistikken med ni ulykker hver hittil i år.

Norsk Folkehjelps statistiske materiale over antall drukningsulykker og årsakene til disse bygger på elektronisk overvåkning av norske medier. Dersom dere vet om en ulykke som ikke er registrert hos dem, vær snill og meld fra. De ønsker å presentere en så korrekt statistikk som mulig.

Statistikken gir blant annet fylkesoversikter og fordeling i aldersgrupper.

Se statistikken her Norsk Folkehjelp