2016-08-19-4daef503c54eb2291f074e8905199c9fdad7202c Feilfritt mottak 33 nm vest for Vikna (Foto: Jørn Jensen, NRK)

God DAB-dekningen til havs!

I samarbeid med Redningsselskapet har NRK målt DAB-dekningen til havs.

- Turene dokumenterer at NRK leverer DAB-dekning minst 27nm (50 km) fra land, og noen steder enda lengre ut. DAB-dekningen til havs er generelt god, sier kringkastingssjef Thor Gjermund Eriksen.

Måleturene ble gjennomført i fire ulike områder: Vesterålen/Andenes, Lofoten/Ballstad, Ålesund/Fosnavåg og Vikna/Rørvik. Målestedene ble valgt ut fordi de er viktige for kystfisket. På måleturene er det kun dekningen for NRKs kanaler som er målt.

Kulturministeren fikk dekningsrapport
Redningsselskapet ved generalsekretær Rikke Lind og kringkastingssjef Thor Gjermund Eriksen la i dag i Arendal frem resultatene fra måleturene for kulturminister Linda Hofstad Helleland om bord i redningsskøyta Inge Steensland.

- Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (NKOM) har konkludert med at DAB-nettet har minst like god befolkningsdekning som FM-nettet og at veidekningen er bedre enn med FM. Det er derfor betryggende å motta rapporter om at dekningen også er god til havs, sier kulturminister Helleland.

Samarbeid med Redningsselskapet

- Redningsselskapet er glad for å være samarbeidspartner med NRK og Kulturdepartementet og for å kunne hjelpe til med å måle DAB-signalstyrken til havs. Utbyggingen av DAB-nettet må sees på som ett av mange tiltak som må til for å bedre sjøsikkerheten, sier generalsekretær Lind i Redningselskapet.

Antenne viktig også i båt

Et annet mål for måleturene var å teste forskjellige antenneløsninger, særlig maritime DAB-antenner, for å undersøke hvilke som egner seg best.

Best mottak oppnås ved å bruke en fastmontert, utvendig DAB-antenne beregnet for båt.

NRK fortsetter utbyggingen

Målet for måleturene var å dokumentere at dekningsberegningene stemmer. I følge beregningene er det et område som per i dag ikke har dekning vest for Moskenes, og måleturen bekreftet dette. En ny sender er planlagt satt opp på Værøy i løpet av høsten og vil gi dette området dekning.

Jorden rundt
NRK har i samarbeid med P4 de siste årene reist med bil og båt en strekning tilsvarende jorda rundt for å måle DAB-dekningen rundt om i landet. NRK har tidligere også testet dekningen langs kystleia på turer fra Bergen til Tromsø, fra Sarpsborg til Florø og i indre og ytre Oslofjord med positivt resultat.

Kilde: NTBinfo