2016-08-02-28c511fb97bcb5e10fdff8dee1d83e22f08a36f2 Illu foto: Gledelige tall og en utvikling vi håper fortsetter over tid

Historisk få drukninger i juli!

Seks personer druknet i juli. Norsk Folkehjelp har aldri før registrert så få drukninger midt på sommeren.

Norsk Folkehjelp har ført drukningsstatistikk siden 1988, og historien viser at det i gjennomsnitt drukner 20 personer i Norge i juli. Også juni, med åtte drukninger, lå godt under gjennomsnittet på over 13 omkomne.

– Dette er gledelige tall og en utvikling vi håper fortsetter over tid, sier Jon Halvorsen, enhetsleder for redningstjeneste og førstehjelp i Norsk Folkehjelp.

Alle de seks som omkom i drukningsulykker i juli, var menn. Statistikken viser også at i år – som i fjor – er fall fra land årsaken til over halvparten av drukningene i Norge.

– Det mange som tilbringer sommerdagene på eller ved vannet. Statistikken viser at de fleste ulykkene dessverre skjer ved at folk faller i vannet fra land. Vi ønsker derfor at mange flere bruker redningsvest også når de er i aktivitet på brygga eller kaia, ikke bare når de er ute i båt, sier Jon Halvorsen.

– Vi råder også folk som ferdes langs sjø eller elv til å være forsiktige, spesielt hvis de ferdes alene. Da er det ingen som kan varsle etter hjelp eller redde vedkommende hvis det skjer en ulykke, sier Halvorsen.

Det er fremdeles Hordaland som topper fylkesoversikten så langt i år, med seks druknede.

Norsk Folkehjelps statistiske materiale over antall drukningsulykker og årsakene til disse bygger på elektronisk overvåkning av norske medier. Dersom dere vet om en ulykke som ikke er registrert hos oss, vær snill og meld fra. Vi ønsker å presentere en så korrekt statistikk som mulig.

Statistikken gir blant annet fylkesoversikter og fordeling i aldersgrupper.

Se Norsk Folkehjelps drukningsstatistikk her

Kilde: NTBinfo