2016-07-26-1df0598c5e87afa2c6b45201f16a87ec6c4418ef Illbilde: Brannslukking i fritidsbåt (Foto: Redningsselskapet)

Oppfordrer til mer samhandling!

Redningsskøytene går inn i fremtiden med større og mer moderne kapasiteter, som blant annet vil ha vannkanoner som kan pumpe opptil 4000 liter vann i minuttet.

Redningsselskapet oppfordrer de ulike etatene til å aktivt oppsøke redningsskøyta i sitt område for øving og samarbeid, slik at man til enhver tid er best mulig rustet til å møte en ulykke eller en hendelse.

– Vi har et felles ansvar for å løfte samhandlingen opp til et nivå som kommer samfunnet til gode på en best mulig måte. Vi mener det er god samfunnsøkonomi at kommunene spiller på Redningsselskapets ressurser, som er strategisk plassert langs kysten. Primært driver redningsskøytene søk og redning til sjøs, som koordineres av Hovedredningssentralen. Men vi ser også at det er en rekke hendelser koordinert gjennom brann, politi og helse hvor redningsskøytene utgjør en forskjell, sier Tony André Johansen, beredskapskoordinator i Redningsselskapet, i en pressemelding.

Først på stedet

Redningsselskapet har mange brannrelaterte oppdrag, både til sjøs og på land, og senest i helgen bistod redningsskøyta «Klaveness Marine» da det brant på Hvitsten i Vestby kommune. Redningsskøyta var tilfeldigvis i området, på vei til et annet oppdrag, da de så at det brant. Allerede før de fikk telefon fra politiet var de i gang med brannslukking. I løpet av to timer hadde de spylt 140 000 liter sjøvann på flammene, noe som tilsvarer 14 tankbiler fra Brannvesenet.

– Vi er veldig glad for å ha redningsskøyta i nærheten og samarbeider godt med Redningsselskapet. Brannen i helgen er et fint eksempel på god samhandling. Vi har brannfolk på «Klaveness Marine» akkurat nå for å se på hvilke ressurser som finnes på skøyta. Jeg må få rose redningsmannskapet, de gjorde en fantastisk jobb, sier brigadeleder i Follo brannvesen, Freddy Filling.

Ikke bare vannkanon

I tillegg til å bistå med direkte slukking, er redningsskøytene utstyrt med mye annet utstyr som kan benyttes i brannbekjempelse.

– Redningsskøytene kan også kartlegge varmeutvikling ved å benytte varmesøkende kamera. Dette er blant annet et nyttig verktøy i forbindelse med brann i bygninger og ved lyngbranner. Utover direkte slukking vil vi også kunne bistå med ekstra slanger, fungere som pumpestasjon, benytte transportable pumper, transportere personell og materiell, samt være kommunikasjonsplattform ved brann i sjønært område, sier Johansen.

Redningsskøytene har også egnede fasiliteter for etablering av KO for nødetatene og er ofte primærressurs ved brann i mindre fartøyer. I den totale brannberedskapen langs kysten bistår også redningsskøytene i forhold til RITS (brannvesenets konsept ved skipsbranner). Herunder ved transport, evakuering, pumpestasjon, fylling av røykdykkerflasker, kartlegging av varmeutvikling, bidra med samband, sette opp gatewaylink i Nødnett, lensing og kjøling av skuteside.

Kilde: NTBinfo