2016-07-18-a9d20cf2a63606ca47ae8b14d56222aa22a862fd Forslaget om nye lovpåbud for alle i alle fritidsbåter er sludder, mener Roald Stigum Olsen, båtbruker.

Ønsker balanse i diskusjonen om vestpåbud!

24. april 2015 vedtok Stortinget et påbud om bruk av "flyteutstyr" i fritidsbåter under 8 meter, med ikrafttredelse 6 dager senere, - uten noen høringsrunder! Allerede nå vurderer Næringsdepartementer om dette påbudet skal utvides til å omfatte alle fritidsbåter i Norge.

Roald Stigum-Olsen har som erfaren båtbruker ønske om å skaffe litt mer balanse i diskusjonen som pågår om Vestpåbudet. Han er medlem i et regionsstyre i KNBF,  formann i en stor båtforening og som president i en landsomfattende båtmerkeklubb.  Han sier at han og de meget få han kjenner som har hørt om forslaget, er sjokkert over arbeidet med ytterligere å kriminalisere det som er vanlig fritidsrekreasjon og båtbruk i Kystnorge.

Han kommer med følgende kommentar:

Undersøkelser har vist at folk bruker redningsvest når det er bruk for det og følger eksisterende påbud enten det er lovpålagt eller ikke. Båtfolk er ansvarlige, men forslaget syder av en mistillit til uten sidestykke når det gjelder båtliv.
  
Hvorfor skal nettopp Norge være annerledeslandet og skille seg negativt ut også på dette feltet? Hvorfor får et konsulentselskap lov å anbefale departementet å bare utvide kravet til å gjelde alle typer fritidsbåter? Hvorfor vurderer man ikke typer båter, fartspotensiale, størrelser på båter, bruken av båter, fart i forskjellig farvann, fart i værforhold, fart i mørke, fart i dårlig sikt, lanterneforhold, etc.?

Og hvorfor offentliggjør departementet dette horrible konsulentforslaget nå midt i ferietiden i Norge?

Forslaget er både frekt og uforståelig. Det allerede eksisterende påbudet er ikke evaluert. Her lukter det intens lobbing av noen som har en egen agenda med økonomiske interesser.  Næringsministeren må låse dette ned langt bak i en skuff og kaste nøkkelen overbord, sier båtentusiast,  Roald Stigum-Olsen.