2016-07-08-c0df25bae987932074bc88516868a880b8d67b6c Undersøkelsen viser at fire av ti båtforeninger skifter ut brygger sjeldnere enn hvert 20 år. (Foto: Wee Marine)

Gamle brygger er den største utfordringen!

I en landsdekkende undersøkelse svarer hele fire av ti båtforeningsansvarlige at deres største utfordring er gamle utriggere og brygger.

I undersøkelsen, som er sendt ut av Wee Marine AS til 250 ansatte eller tillitsvalgte i norske båtforeninger og havneanlegg, svarer nærmere 40 prosent at gamle og utrangerte brygger utgjør de største problemene for foreningen. Den nest største utfordringen er  ”begrenset økonomi” med 18,2 prosent, etterfulgt av henholdsvis ”tyveri og innbrudd” (9,1 prosent) og ”vær- og skadeutsatt beliggenhet” (9 prosent av stemmene).

Samtidig viser undersøkelsen at fire av ti båtforeninger skifter ut brygger sjeldnere enn hvert 20 år. Dette kan forklare mange av utfordringene som oppleves med gamle og utslitte bryggesystemer, forteller daglig leder i Wee Marine AS, Åge Wee.

– Det er normalt stor slitasje på brygger over tid, og selv om vedlikehold kan løse de fleste utfordringer, må hele bryggesystemer skiftes med jevne mellomrom. Dessuten har det skjedd en del på bryggefronten de siste årene som gjør bryggene mer robuste og praktiske i bruk, en utvikling mange bryggeforeninger ennå ikke har fått nyte godt av, forteller Åge Wee.

Stigende interesse for båtlivet

Det er for øvrig ingen grunn til at båthavnene skal forfalle, i henhold til undersøkelsen. Blant respondentene mener hele 57 prosent, eller nærmere to av tre, at interessen for båtlivet i Norge er stigende. Kun 4,7 prosent har en motsatt oppfatning. 38,1 prosent mener dessuten at norske båtfolk blir stadig flinkere til å håndtere båten, mens bare 14,3 prosent mener at kunnskapen blir dårligere.

– Det er veldig bra at båtforeningene oppfatter interessen for båtlivet som stigende. Båtsalget har gradvis kommet tilbake og stabilisert seg, noe som betyr at vi kan tro på en bedret rekruttering til båtlivet fremover, sier Åge Wee.

Hva gjelder sikkerhet, svarer 43 prosent at de prioriterer sikkerhet høyt eller svært høyt. Kun 9,5 prosent svarer at de prioriterer det i liten grad. Samtidig oppgir kun 23,8 prosent at de har både redningsbøyer og stiger på alle brygger.