2016-06-28-abfcba02abdb4de9e8e32e57b2fe7c4331b8920b Arne Voll - Informasjonssjef hos Gjensidige er bekymret over alle de som ikke kan lese og forstå et sjøkart

1 av 3 på Vestlandet kan ikke lese og forstå et sjøkart!

I en helt ny undersøkelse svarer mange båteiere at de ikke kan lese et sjøkart. Dette kan medføre stor fare og skape mye usikkerhet for de som ferdes på sjøen.

Flere av de mer alvorlige ulykkene med fritidsbåt skjer på grunn av høy fart, lite kjennskap til området de ferdes i og at båtfører er påvirket av alkohol.

- Gjensidige har spurt - båtfolket om deres forståelse av sjøkart enten på papir eller digitalt. Selv om mange svarer at dette kan de, er vi mest bekymret over alle de som ikke kan lese og forstå et sjøkart, sier Arne Voll som er informasjonssjef i Gjensidige.
 
På Vestlandet svarer så mange som 1 av 3 båteiere (30 prosent) at de har en svært dårlig forståelse av sjøkart, mens 66 prosent mener de leser sjøkart svært godt eller ganske godt.
 
- Det er Ipsos som har foretatt undersøkelsen. Den gir et bilde av at det er mye usikkerhet blant mange av de som fører båt, sier Voll. Menn mener at de har bedre kunnskap enn kvinner. Tryggest er de som er godt voksne mellom 40 og 59.
 
- Stol ikke kun på at elektroniske hjelpemidler som kartplotter, GPS og autopilot alltid fungerer, advarer Voll. Han mener de er svært viktig å ha en backup med papirkart og kompass i båten og kunne bruke disse.
 
Det er også viktig å se ut av vinduet for å sjekke om kartet faktisk stemmer overens med sjølandskapet.
 
- Voll ber alle sjekke ”datostemplingen” på kartene. Elektroniske kart oppdateres oftere, mens papirkart oppdateres hvert år  Det anbefales på det sterkeste å benytte oppdaterte kart, avslutter han.
 

NB! Hvis du ønsker å lære mer om sjøkart, kan du ta kontakt med lokale båtskoler, eller lese mer om sjøkart og symboler hos Kartverket.no