2011-03-04-6fc1fbb04c58b8e2aa34982679d9df5835270f05 Registrere båten i Skipsregistrene?

Registrere båten i Skipsregistrene?

Det har blitt endel telefoner til skipsregistrene etter skriveriene i aviser og magasiner i forrige uke. Anita Malmedal Assisterende Direktør hos Skipsregistrene bekrefter at en del engstelige kunder var på telefonen.

En del båtkunder vil nok bli mer kritisk til forskuddsbetaling etter konkursen til Johs Lunde. Uansett ville jeg aldri betalt inn penger til noe som helst uten sikkerhet for pengene mine, sier Malmedal, det være seg hus, bil eller båt.

Skipsregistrene NIS- NOR vet godt at noen båtprodusenter bruker lang tid til å fremskaffe fullstendig dokumentasjon, unødvendig lenge mener Malmedal.  Man kan si det slik at når alt går bra er det ingen problem, da kan et håndtrykk være greit, men når slike saker skjer er det kun formalia som gjelder og da må man ha sikkerhet for sine investeringer. 

SKIPSREGISTRENE er delt inn i tre, Norsk Internasjonalt Skipsregister (NIS), Norsk Ordinært Skipsregister (NOR) og Skipsbyggingsregisteret (BYGG)

Et skipsregister er et realregister på linje med grunnboken for fast eiendom.

Flere og flere fritidsbåteiere bruker båten som garanti for lån, og skal man bruke båten som pant krever bankene at båten er registrert i skipsregisteret NOR, da får man skjøte på båten på lik linje med bolig. Båten blir da som fast eiendom, og en kan få gunstigere rente.

Lite utdrag av fakta fra Årsrapporten til Skipsregistrene NIS/NOR i 2010 vedr bl.a fritidsbåter.
I NOR har veksten fortsatt også i 2010. NOR registeret teller nå 15.580 fartøy. Tilgangen var større enn i 2009, med 96 flere fartøyer enn året før. Flere og flere ser fordelene med å registrere fritidsbåten sin i NOR og det er denne skipstypen som klart øker mest. Totalt er 15.580 fartøyer nå registrert med en samlet brutto tonnasje på 3.290.164. Det er registrert 1071 (975) nye fartøy i NOR i 2010, hovedvekten er fritids- og fiskefartøy samt mindre arbeidsbåter. Andelen fordeler seg med hhv 69 (68)% fritidsfartøy, 13,5% mindre arbeidsbåter og 7,2% fiskefartøy. Totalt har NOR flåten økt med ca. 9,8 (4,9)%.


Om du vil undersøke hva som skal til for å få fritidsbåten under 15m (nedre grense 7m) registrert i Skipsregisteret har de gode opplysninger og skjema på nettsiden sin. De er også behjelpelig på telefon.

FRIVILLIG REGISTRERING AV NORSK FRITIDSFARTØY UNDER 15 METER
Fartøyet er bygget i Norge og har bare hatt norske eiere

FRIVILLIG REGISTRERING AV NORSK FRITIDSFARTØY UNDER 15 METER – INNFØRSEL
Fartøyet er bygget i utlandet eller har hatt utenlandske eiere.

SJØFARTSDIREKTORATET er fortsatt tilsynsmyndighet for fritidsfartøy og kontrollorgan for CE-dokumentasjon. Alle spørsmål om CE-merking rettes til Sjøfartsdirektoratet, Avd. for Sjøvett og Fritidsfartøy, www.sdir.no

Se eget orienteringshefte for fullstendig oversikt over krav til dokumentasjon ved nyregistrering av fartøy i NOR

Gebyr ved nyregistrering er i dag kr. 2660,- Eier dokumenterer måledataene overfor Skipsregisteret
Gebyr ved Nyregistrering- når Sjøfartsdirektoratet dokumenterer måledataene kr. 1870

Se alle priser her.

Skipsregister sin målsetning er å medvirke til å oppfylle regjeringens mål om at Norge fortsatt skal være en ledende maritim nasjon.

Deres overordnede mål er å være et konkurransedyktig og attraktivt register for norske og utenlandske redere, og øvrig maritim næring.

Gjennom deres virksomhet skal Skipsregistrene:
- sikre korrekt registrering av skip og rettigheter i skip
- sikre oppdaterte registre
- ha god service