2011-02-13-4241a2b0a6e994002b97cfdfb0be91169a1a018e Skibsplast 605 DC

Skibsplast 605 DC

Motor Drange har to verdenspremierer på Dra til Sjøs. I hall B er de representert med Ibiza 22 BR og Skibsplast 605 DC. Se skisse fra Ibiza 22 BR i artikkelen fra Båtsans...

Skibsplast 605 DC kommer med helt nye linjer. I følge produsent har fokus vært på brukeren fra front til akter.
 

Ibiza 22 BR

Ibiza 22 BR er produsentens første bowrider. Ibiza har i år flere nyheter, her er skisse fra bowrideren.