2011-01-30-03c0cc4c3ff40c38ddec7f712199781fad202608 Hvorfor er det viktig med VHF?

Hvorfor er det viktig med VHF?

VHF står for (Very High Frequency) og er et internasjonalt kommunikasjonssystem som er påbudt på alle yrkesfartøyer. Eiere av fritidsfartøyer kan frivillig installere VHF, men det er da krav til sertifikat og lisens.

Med VHF kan man kommunisere direkte mellom fartøyer selv om man er utenfor rekkevidde av Kystradioens basestasjoner. Rekkevidden fra båt til båt er 20 – 30 nautiske mil, avhengig av høyde på antenne.

Kanal 16 er nødkanal på VHF. En moderne VHF har også en nødknapp (DSC) som automatisk kan sende nødalarm med identitet og posisjon til Kystradio.

Det er avsatt egne kanaler til bruk mellom fritidsfartøyer (L1, L2 og L3). Kystradio lytter ikke på disse kanalene, og de forstyrrer heller ikke nødkommunikasjonen.

Med VHF kan nødmeldinger, anmodning om assistanse eller annen informasjon sendes til flere “ukjente” adressater. Alle fartøyer med VHF har lytteplikt på kanal 16.

VHF har god dekning i hele kystområdet og nære havområder, samt i de fleste større fjorder.

Alle (lovlige) brukere av VHF har gjennom sertifisering fått en grunnleggende opplæring i nød- og sikkerhetsprosedyrer. De er således også bedre opplært til å motta nødmeldinger.

Hvorfor må man ha VHF sertifikat?

VHF inngår i det internasjonale nød og sikkerhetssystemet (GMDSS), som også brukes av yrkesfartøyer verden rundt.
Systemet er åpent, og ved ukyndig bruk vil man derfor kunne forstyrre nødkommunikasjonen.
En grunnleggende opplæring og sertifisering bidrar også til at man selv er bedre skikket til å kommunisere i forbindelse med en nødsituasjon.

Hvorfor må en VHF registreres?

For nye apparater som er utstyrt med
nødknapp (DSC) vil denne nødfunksjonen kun virke når apparatet er registrert.
Fartøy som er registrert sentral database
(skipsradioregisteret) benyttes både av Kystradio og HRS. Denne informasjonen er viktig dersom du trenger assistanse.
Ved registrering får man tildelt internasjonalt kallesignal som benyttes som identifikasjon mot andre fartøyer og kystradiostasjoner.